Syklontank 120 L

Kapasitet: 120 Liter
Maks oljemengde: 540 l/min
Tilslutning sugeport: 3″ SAE 3000 PSI
Tilslutning retur: 2″ G
Tilslutning lekk: 2 x 3/4″G
Tilslutning avtapping: 1/2″ G
Vekt: 36 Kg (uten olje)